Notandi: Lykilorð:

Sækja um aðgang

Nafn á gististað:

Landssvæði:

Hluti af keðju:

Heimilisfang:

Staður:

Sími:

Fax:

Vefsíða:

Mynd af gististað (jpg eða png):

Netfang fyrir bókanir:

Fjöldi herbergja:

Hámarks gestafjöldi:

Tegund:

Tengiliður:

Netfang tengiliðs:

Nafn rekstraraðila:

Kennitala:

VSK númer:

Heimilisfang:

Íslandsbókun

Íslandsbókun er fyrirtæki á Húsavík sem þjónustar aðila í ferðaþjónustu um allt land. Hjá fyrirtækinu eru þrjú stöðugildi við forritun, markaðssetningu, textagerð og leitarvélabestun.

Móttökustjórinn

Móttökustjórinn er bókunarkerfi fyrir gististaði af öllum gerðum. Í kerfinu getur þú haldið utan um allar bókanir, fylgst með bókunarstöðu og komið í veg fyrir yfirbókanir.

Bókunarbox

Gististaðir sem nota Móttökustjórann geta fengið bókunarbox á vefsíðu sína og þannig selt gistingu beint gegn aðeins 5% þóknun. Þetta sparar mikinn tíma sem annars fer í tölvupóstsamskipti eða að taka við bókunum í gegnum síma.

©2010-2017 Íslandsbókun ehf | Höfði 24b | 640 Húsavík