Notandi: Lykilorð:

Ert þú að leita að bókunarkerfi fyrir þinn gististað?

Ókeypis bókunarkerfi fyrir gististaði

Móttökustjórinn er ókeypis bókunarkerfi fyrir hótel og gististaði sem er þróað á Húsavík fyrir ferðaþjónustuaðila um allt land. í Móttökustjóranum er hægt að færa inn nýjar bókanir, skoða bókanir eftir dögum, halda skrá yfir herbergi, skrá bókanir á herbergisnúmer og halda utan um verðskrár.

Kerfið er þróað í samstarfi við fjölda hótela og gistiheimila um allt land og er aðgangur að því ókeypis.

Íslandsbókun

Íslandsbókun er fyrirtæki á Húsavík sem þjónustar aðila í ferðaþjónustu um allt land. Hjá fyrirtækinu eru þrjú stöðugildi við forritun, markaðssetningu, textagerð og leitarvélabestun.

Móttökustjórinn

Móttökustjórinn er bókunarkerfi fyrir gististaði af öllum gerðum. Í kerfinu getur þú haldið utan um allar bókanir, fylgst með bókunarstöðu og komið í veg fyrir yfirbókanir.

Bókunarbox

Gististaðir sem nota Móttökustjórann geta fengið bókunarbox á vefsíðu sína og þannig selt gistingu beint gegn aðeins 5% þóknun. Þetta sparar mikinn tíma sem annars fer í tölvupóstsamskipti eða að taka við bókunum í gegnum síma.

©2010-2017 Íslandsbókun ehf | Höfði 24b | 640 Húsavík