Notandi: Lykilorð:

Ert þú að leita að bókunarkerfi fyrir þinn gististað?

MTS Íslandsbókun tekin til gjaldþrotaskipta

Félagið MTS Íslandsbókun ehf hefur verið tekið til gjaldþrotaskipta skv. úrskurði Héraðsdóms Norðurlands eystra og skipaður skiptastjóri í félaginu. Ekki er hægt að ská gististaði lengur til notkunar á kerfinu. Við bendum notendum á Booking.com eða Expedia sem bjóða sambærilega þjónustu.

Þeir sem eru með gögn inni á eldri svæðum sínum geta haft samband við Örlyg Hnefil í síma 863 6990 eða með tölvupósti á hnefill@husavik.com til að fá afrit af gögnum sínum send í tölvupósti.

Íslandsbókun

Íslandsbókun er fyrirtæki á Húsavík sem þjónustar aðila í ferðaþjónustu um allt land. Hjá fyrirtækinu eru þrjú stöðugildi við forritun, markaðssetningu, textagerð og leitarvélabestun.

Móttökustjórinn

Móttökustjórinn er bókunarkerfi fyrir gististaði af öllum gerðum. Í kerfinu getur þú haldið utan um allar bókanir, fylgst með bókunarstöðu og komið í veg fyrir yfirbókanir.

Bókunarbox

Gististaðir sem nota Móttökustjórann geta fengið bókunarbox á vefsíðu sína og þannig selt gistingu beint gegn aðeins 5% þóknun. Þetta sparar mikinn tíma sem annars fer í tölvupóstsamskipti eða að taka við bókunum í gegnum síma.

©2010-2017 Íslandsbókun ehf | Höfði 24b | 640 Húsavík